Det viktigaste och mest kontroversiella blogginlägget du någonsin inte kommer läsa. (och därmed förmodligen också det längsta, tråkigaste och jobbigaste)

Bakgrunden till detta är i huvudsak en föreläsning som jag fick skickat till mig av en bekant som delar min vetgirighet. Hela föreläsningen med förklaringar finns att beskåda på YouTube och består av sammanlagt åtta delar á 9 minuter.

Jag vill försöka ta reda på vad politikerna menar när de talar om begreppet tillväxt och tillgång. Det ska jag göra genom att sätta begreppet i förhållande till resurser och förutsättningar, så vi börjar med lite hårdfakta:

”Världens befolkning ökar. För tio tusen år sedan bodde det ungefär lika många i hela världen som det gör i Sverige idag. Befolkningen ökade långsamt och på 1700-talet var världens befolkning ca 800 miljoner. När industrialiseringen växer fram under 1800- och 1900-talet börjar befolkningen att öka stort. 1925 var vi ungefär 2 miljarder människor, 1975 ungefär 4 miljarder och 2000 ungefär 6 miljarder.” Källa: Statistiska Centralbyrån

VÄGEN TILL MÄNNISKANS UNDERGÅNG ÄR DESS OFÖRMÅGA ATT FÖRSTÅ INNEBÖRDEN AV BEGREPPEN TILLVÄXT OCH TILLGÅNGAR.

Redan här försvinner av er till något betydligt gulligare, men för er som fortfarande bryr er om era barns framtid vill jag säga följande:

Vad betyder egentligen begreppet TILLVÄXT? Ett ord som världens ledare i alla år predikat och använt som något heligt.Om ni tar er den tid som krävs att läsa allt till sista raden, kommer ordet förmodligen smaka annorlunda.

Vi behöver inte bry oss om att försöka ifrågasätta det som sägs, eftersom det inte handlar om mina privata åsikter, utan om  obestridbara fakta, som dessutom går att bevisa logiskt och matematiskt
.

Utan att behöva läsa en enda rad vet vi att Jorden lider av en galopperande överbefolkning. Vi har alltså en ständigt ökande faktor (människorna), låt oss kalla den faktorn för X hädanefter.

Å andra sidan har vi en faktor som är begränsad av kapacitet och dess resurser (Jorden). Vi kan kalla henne för Y.

Men först tittar vi lite närmare på X. Om vi backar bandet till år 1986 lite snabbt och tittar på befolkningsstatistik som presenterades då, får vi klart för oss att Jordens befolkning uppgår till c:a fem miljarder, och att befolkningen ökar med 1.7% varje år. Till en början känns siffran 1.7% väldigt låg, men när man börjar räkna lite på det, inser man vilka enorma siffror det blir, och hur fort det går. Vi talar här om en befolkningstillväxt.

Tänk dig att du sätter in 1000:- på banken mot exempelvis 5 % årlig ränta. Efter hur många år har pengarna fördubblats? Detta kan man enkelt räkna ut genom med hjälp av logaritmer och exponentalfunktioner. Jag ska för enkelhetens skull skippa uträkningarna och i stället direkt tala om att det tar precis 14 år för något att fördubblas mot 5% ränta.

Om ni skulle läsa att brottsligheten i er hemstad ökar med 7 % per år, skulle ni knappast reagera lika mycket som om det stod att den FÖRDUBBLATS de senaste tio åren trots att det betyder exakt samma sak.

Vi talar alltså om KONSTANT TILLVÄXT.

-STOPP OCH BELÄGG!! ropar ni redan nu.  ”Vi kan ju inte sätta detta i proportion till befolkningsökningen rakt av, då folk faktiskt dör också. Krig, svält, farsoter, naturkatastrofer och föroreningar bidrar ju till att reglera siffrorna…”

Helt korrekt! Men befolkningen ökar ändå. Varje år. 1986 ökade den med 1.7% per år. Vad är fördubblingstiden för det? Ja, det är c:a 41 år. Det skulle innebära att om den fortsatte i samma takt, skulle vi ha c:a tio miljarder (!) människor på Jorden till år 2027.

I slutet av 1999 var vi omkring sex miljarder människor, vilket innebär att befolkningen ökar med c:a 1.3% per år. Översatt i människor, innebär det ungefär 80 miljoner nya människor på Jorden. Varje år. Låt oss leka lite med dessa siffror lite. Det är i storleksordningen lite drygt tio gånger så många som bor i Sverige under samma period.

I tidningen Kommunalarbetaren (facklig tidning för det största LO-förbundet), skriver kolumnisten Jenny Morelli i nr 1/96 under rubiken "MAKA DIG, SVENSK":

"Sverige skulle ju ha plats för åtminstone tio gånger så många invånare. Åttio miljoner svenskar som får lära sig att ge stjärterum till sin nästa. Svår omställning för oss men vi har nog inget val. Jorden blir knappast större."

Wow… Hon har tyvärr helt rätt.

Skulle befolkningen fortsätta att öka med 1.3% per år, skulle det ta 780 år innan vi hade varsin kvadratmeter land att stå på. Skulle det fortsätta i 2400 år skulle människorna på Jorden väga lika mycket som Jorden själv. Vi kan skratta åt de här siffrorna, för vi vet att det aldrig skulle kunna ske.

Detta om faktor X. Det här är för att visa konsekvenserna av den ständiga befolkningstillväxten. Och med detta sagt, kan vi dra slutsatsen av att tillväxten av människor KOMMER ATT HAMNA PÅ NOLL, vare sig vi vill eller inte. Och det kommer att ske betydligt tidigare än om 780 år. Det är ett som är säkert.

Och det är nu det riktigt jobbiga börjar…

Vad kan man göra för att stävja det ankommande dilemmat?
Några exempel på saker som människor gör som har en positiv (ökande) effekt på befolkningen:

Barnfödslar (självklart), stora familjer, mediciner och botemedel, välgörenhet,  sjukvård, bistånd, fred på Jorden, ren luft, effektiviserande uppfinningar, invandring, lagar och regler, omsorg, utbildning, förebyggande av sjukdomar, jämlikhet, fördelande av resurser och framför allt ett kollektivt ignorerande av befolkningsproblemet.

De saker som bidrar till att bromsa och stoppa befolkningsökningen är logiskt sett raka motsatsen:

Avhållsamhet, preventivmedel, epidemier, krig, mord, ökad miljöförstöring, rökning (!), stoppade bistånd och invandring, olyckor, naturkatastrofer, svält, utbildning, föroreningar, brist på tillgångar osv.

Om vi stannar upp för ett ögonblick och låter eftertänksamheten och logiken göra sitt, inser vi ganska snabbt att precis allt heligt vi kämpar och lever för bidrar till en massiv global befolkningsökning. Allt som bidrar till att sänka dödstalen, gör alltså problemet värre. Ni får ha vilka åsikter ni vill om detta, men det här är sant. Förr eller senare kommer Moder Natur att börja plocka hejvilt i den under kolumnen, för jag menar… Vem vill börja propagera för krig, svält och död? Som ni kan se, ligger begreppet utbildning i båda spalterna. Utbildningen som ligger i den första spalten har hittills inte gjort ett skit för att minska problemet ett dugg.

Med detta sagt om mänsklig tillväxt ska vi kasta ett öga på våra förutsättningar, Jordens samlade resurser och tillgångar, det som jag valt att kalla faktor Y.

Jag vill åter igen poängtera att det även bland tillgångarna finns en viss tillväxt (t ex förnyelsebar energi), men att det i slutändan lika fullt kostar mer än det smakar.

Vad händer när något (X) ökar konstant i ett utrymme med begränsade resurser (Y)?

Vi kan tydliggöra detta genom att göra ett experiment med celldelning i en flaska. Om vi antar att mänskligheten är en cell som fördubblar sig en gång varje minut och vi stoppar ned denna cell i en flaska (Jorden) klockan 11:00. Vi vet att Jorden har begränsade resurser och att det tar uppskattningsvis en hel timme (780 år) klockan 12:00 att fylla upp flaskan med celler.

Fråga nr. 1:
Vid vilken tidpunkt är flaskan halvfull?
Svar: kl. 11:59 eftersom cellen fördubblar sig en gång varje minut.

Fråga nr. 2:
Om vi var en del av en cell i denna flaska, (vilket vi kan låtsas att vi är) NÄR skulle vi börja upptäcka att vi håller på att få slut på utrymme och tillgångar?
Svar: Om man väljer att lyssna på världens ledare, som propagerar för ”konstant” tillväxt, skulle man absolut inte få något vettigt svar, men jämförelsevis kan sägas så här: Klockan 11:55 är flaskan 3,1% full, kl. 11:56 är den 6,3% full, 11:57 12,5% osv. När flaskan endast är fylld till 3,1%, hur många skulle tycka att vi var på väg att bli överbefolkade? Skulle kommunalrådet i Kiruna tycka att man var överbefolkade kl. 11:55? Förmodligen inte. Det finns ju 96,9% yta kvar!

Fråga nr. 3:
Världens ledare samlas för ett möte kl. 11:58 (idag?) och inser att flaskans (Jordens) tillgångar och utrymme börjar tryta, och hittar helt plötsligt TRE nya flaskor med utrymme och tillgångar ute på den ryska tundran och uppe på Nordpolen och på närliggande planeter. Nu har man alltså  MER UTRYMME OCH TILLGÅNGAR ÄN MAN NÅGONSIN HAFT!! Hur lång tid skulle det ta för cellerna innan alla fyra flaskor var helt fulla?
Svar: Enkelt. Klockan 12:02. Ni kan ju ta en stilla funderare över hur många år det skulle innebära på Jorden.

Varför jag använder detta experiment är för att visa er vad som händer när kravet på utrymme och tillgångar ökar stadigt i en begränsad miljö precis som Jorden.

Vi vet att Jordens tillgångar på icke förnyelsebara tillgångar (t ex fossila bränslen) kommer ta slut. Det är inte en fråga om att de gör det, utan snarare om när. Ska man tillämpa detta vetande i tillväxtdebatten, säger världens samlade ledare att vi kommer uppfinna och utvinna alternativa bränslen och metoder för att tillgodose en ökad tillväxt. Helt klart. Vi ska titta på vad det innebär också lite senare…

Som en ren jämförelse på hur otroligt illa energikrisen kommer att bli, kan sägas att för varje nytt oljefat vi upptäcker i reserven, gör vi av med fyra.

I USA 1993 gjordes den största  upptäckten av råolja och gas på tjugo år i den mexikanska golfen, som skulle kunna inbringa 700 miljoner (!) fat råolja och naturgas till en kostnad av ungefär 12 miljarder dollar. Sensationellt kan tyckas, men hur länge hade det räckt? Om USA själva använt alla tillgångarna själva, hade det räckt i 42 dagar då de gjorde av med 16,6 miljoner fat om dagen. 1997 gjordes en ännu större upptäckt av råolja på c:a 1 miljard fat vid New Foundland. Man trodde att det skulle räcka i femtio år, men räkna ut hur länge det räcker, när man 1997 gör av med 18 miljoner fat om dagen. (typ 56 dagar) Wow!

Hur täcker man sina energibehov då? Ja, i USA:s och de flesta andra länders fall tvingas man bland annat importera råolja. Men det räcker ändå inte. Man måste se över alternativen. Utvecklingen har på senare tid gått till att undersöka förnyelsebara bränslen och råvaror, energieffektiviseringar, rationaliseringar osv.

Men vad är det vi egentligen gör när vi utvecklar alternativa energikällor?

Köper vi tid? Ja, först och främst underlättar vi för en ökad tillväxt. Fler människor kan dela på tillgångarna. Tanken är ju helt fantastiskt… idiotiskt!!

Vi möjliggör alternativa energikällor som ger fler människor chans att leva på Jorden, vi sänker dödstalen och summan av det hela är att vi kan bli fler, vilket logiskt sett innebär en enda sak. Att energibehovet ökar. Ju fler munnar att mätta, desto mer måste vi producera för att överleva.
Ju mer vi utvecklar mediciner och sjukvård, desto längre lever vi, och desto effektivare kan vi hjälpa andra människor att också överleva vilket konkret innebär mer människor.

Vi har nu klart för oss ungefär hur mycket vi gör av med, vad gäller fossila bränslen och andra begränsade tillgångar. Vi måste satsa hårt på förnyelsebar energi för att mätta det ökade behovet. Men vi kanske glömmer att det går åt energi att framställa alternativ energi.

Låt oss titta ett av alternativen. T ex etanol.
Etanol är en alkohol som kan framställas på en rad olika sätt, men förslag har varit bland annat att odla majs som destilleras till etanol som kan användas som drivmedel i bilar.

Idag drivs ungefär 1% av alla bilar i USA på etanol. Det motsvarar ungefär 43,5 miljoner fat råolja varje år. MEN…

För att förse alla bilar med etanoldrift i USA skulle man måsta dubbla ovan nämnda siffra med…? Just det, 100. Det innebär att hela USA:s odlingsbara jord måste bestå av majsodlingar, bara för att tillgodose etanolbehovet. Men det är inte det enda problemet.

Det skulle först och främst krävas att man plöjde marken helt utan dieseldrivna traktorer. Det skulle  behövas fossila bränslen i tillverkningen av konstgödsel för att majsen skulle växa tillräckligt snabbt. När du slutligen får fram en liter etanol, har du gjort av med minst lika mycket fossila bränslen. Förnyelsebar källa? Absolut inte. Ändå skaffar vi fler ”miljöbilar” än någonsin förut.

Sammanfattningsvis kan om faktor Y sägas följande:

För varje dag som vi direkt eller indirekt gör av med mer än 1.7 liter råolja per person och dygn, gör vi av med mer än vår andel. Ju fler vi blir, desto lägre blir den siffran. Detta är under förutsättning att vi har NOLL BEFOLKNINGSTILLVÄXT. Som en ren parentes kan sägas att den genomsnittliga förbrukningen per person och dygn i USA är ungefär 8 liter. Här pratar jag alltså endast om de fossila bränslena. Det finns statistik på allt annat som ett människoliv kräver också. T ex mat, rent vatten, kläder, bostäder, mediciner osv. Men det förstår ni ju redan.

När jag slutligen ska försöka slå samman begreppen tillväxt och tillgång, kan jag lova att vi någon gång under återstoden av vår livstid kommer se en dramatisk förändring i vad gäller allt. Så länge tillväxten är högre än tillgångarna, kan det bara betyda en enda sak. Nämligen slutet.

Vad ska man göra åt saken? Äta upp och elda varandra? Nja, kanske inte riktigt…

Först och främst måste vi tillsammans lära oss att förstå innebörden av begreppen tillväxt och tillgångar, X och Y. I synnerhet när vi talar om befolkningsökning och icke förnyelsebara resurser. Vi måste även ha klart för oss att en ökande befolkning och därmed också ett ökat energibehov inte är hållbart för mänsklighetens överlevnad. En tillväxt KAN INTE ske i all evighet. Den måste stoppas helt och i detta fall även gå tillbaka. Oavsett hur man försöker kontrollera tillväxt, kommer det alltid vara just en tillväxt. En ökning av något.

Det räcker alltså inte enbart med att stoppa den globala befolkningsökningen med c:a 80 miljoner människor per år. Vi som redan lever och verkar i denna värld måste även sänka vår konsumtion.
Vi kan heller inte lita blint på att forskning och vetenskap i användandet av förnyelsebara källor alltid kommer täcka vårt ökade energibehov och vår ökade befolkning. Även fast det finns risk att vår sol en (vacker) dag slocknar, finns det ju solar i andra galaxer som man kanske kan utvinna energi från.

I takt med att vi blir allt fler och fler, kommer varje enskilt människoliv betyda allt mindre och mindre. Stoppar vi inte överbefolkningen kommer vi till en punkt där det faktiskt kommer handla om ens egen överlevnad och inget annat. Det kommer främja dig om din granne dör osv.

Varje timme ökar Jordens befolkning med c:a 10 000, varav ungefär 280 av dem är amerikaner. Trots att den största ökningen av människor sker i sk. U-länder, gör genomsnittsamerikanen av med 30 gånger så mycket energi som de som lever i tredje världen. Det innebär jämförelsevis att det föds motsvarande 8400 amerikaner varje timme.

Människan har levt på Jorden, brukat dess jord, använt sig av dess tillgångar i ett väl fungerande kretslopp i gott och väl 10 000 år, men håller nu på att förinta den på bara några hundra år.

Nästa gång era lokala kommunpolitiker predikar om en kontrollerad tillväxt eller om en positiv befolkningstrend och visar statistik i fyrfärgstryck, tänk då efter vad som kan bli bättre av att man tränger ihop fler och fler människor på samma ställe eller att man befolkar glesbygden sett ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Kan någonting över huvud taget bli bättre av en ökad befolkning? Och då menar jag såväl på lokal som på global nivå. Fråga er själva vad som kan bli bättre av att vi blir fler människor på Jorden.

När de senare pratar om energieffektiviseringar, jobbtillfällen, ekonomisk tillväxt, ökad invandring, förnyelsebara källor, utökad gruvnäring, miljövänlighet, hållbar utveckling eller framtidstro. Vad är det egentligen de står och säger? Hållbar utveckling för vad, och hur länge?

Det här är inga åsikter, människor… Åsikter kan man ifrågasätta och kritisera. Det här är ren och skär fakta. Hittar ni emellertid några direkta faktafel i det jag skrivit, får ni givetvis tala om det för mig. Men det är åter igen INTE mina åsikter, utan min absolut odödliga övertygelse…

För den som vill fördjupa sig i ämnet finns föreläsningen att åhöra via YouTube enligt nedan.

Referenser:

Föreläsning i åtta delar av Albert A. Bartlett, professor emeritus, University of Colorado at Boulder:

http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY&feature=channel

Statistiska Centralbyrån

http://www.scb.se
http://www.google.se

samt Fredrik Leonardsson, Skellefteå, som tipsade mig om ovan nämnd föreläsning.


Kommentarer
Postat av: Kommandorskan

Världsklass!

2010-01-10 @ 21:32:36
Postat av: Pekka

Äh, du hittar då på´så mycket tokigt.

Skygglappar på! Tjipp tjopp!

2010-01-11 @ 17:19:30
Postat av: Rocco

Analsex räddar miljön!

2010-01-12 @ 16:46:45
Postat av: Mr. Smooth

Pekka: KLOCKRENT exempel på hur drygt 99% av alla människor resonerar! Jag älskar hur du sammanfattade allt i tre meningar, broder! Hejja!Rocco: Amen. Helt klart en "djuplodande" sanning...

2010-01-12 @ 21:23:07
URL: http://mrsmooth.blogg.se/
Postat av: Pekka

Jeppe: Det blir ju lättast så. Folk i allmänhet är inte direkt ute efter att bry sig om "de stora" problemen...däremot kan de bojkotta julskinkan pga att de hittat en gris med bitmärken i röva av en annan gris. Eller starta en FB-grupp som heter "Vi som undrar va fan Eriks flickvän gjorde på scen under hela vinnarlåten". Man undrar ju vad folk bryr sig om EGENTLIGEN. Men du är ju här som vår profet och upplysare, fortsätt broder!

2010-01-12 @ 23:34:35
Postat av: Mr. Smooth

Helt rätt. Ens egen värld börjar alltid med de "små" problemen, de som är lättast att identifiera sig med, men man glömmer bort att man är en del i ett större sammanhang.Paradoxalt nog försöker vi stilla vårt globala samvete emellanåt och sticker en femkrona i Röda Korsets bössa vid kassan på ICA.På ett rent personligt plan skär det i hjärtat när jag ser ett svältande barn i tredje världen, men tyvärr är det problemet något vi själva (västvärlden) skapat. Inte pga begränsade bistånd, utan i första hand för att vi inte förhindrat tillväxten innan den ens börjat.Julskinkehysterin är ännu ett fantastiskt exempel på hur vi försöker öka vår ekonomiska tillväxt av begränsade tillgångar genom att tränga ihop fler grisar på en mindre yta, samt att försöka hushålla med grismaten.Jag upplåter gärna mina argument och åsikter för allmänheten, och fullkomligt ÄLSKAR uppmärksamheten, då jag vet att det handlar om en god och viktig sak. Synd bara att inte fler har förmågan att se lika klart som du och jag, Pekka.It all makes sense.

2010-01-13 @ 00:34:02
URL: http://mrsmooth.blogg.se/
Postat av: Jay Mella

Det är ditt bästa inlägg hittills. Jävligt intressant läsning. Jag ska gå igenom youtube-videorna vid ett senare tillfälle. Men man måste ju älska facebook-grupperna. Vilket fantastiskt avtryck man gör på världen genom att gå med i en grupp på nätet. Speciellt på ett community som drivs med rena profit-intressen. Go ignorance!

2010-03-13 @ 22:23:23
URL: http://acklimatiseringen.blogspot.com
Postat av: Mr. Smooth

Tack för din input, Jay! Det betyder mycket när det kommer från någon som du, som ändå har tänkt efter en eller ett par gånger i sina dagar.Härligt att se att du har breddat din blogg också så att det inte "bara" handlar om musik. Klockrent, broder!//Smooth

2010-03-21 @ 20:17:57
URL: http://mrsmooth.blogg.se/
Postat av: Jasmine

Jag tycker att du har en asgrym sida! Har du tid så slå även ett öga på min :D.

2011-07-11 @ 02:01:26
URL: http://gravidforsakring.net

Put your shit here:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Ärende:

Trackback
RSS 2.0